Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to jedna z najstarszych uczelni w Polsce, założona w 1816 roku przez Komisję Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Obecnie jest największym uniwersytetem w kraju i należy do najlepszych uczelni w Europie.

Uniwersytet Warszawski – krótka charakterystyka

W marcu 2018 roku Uniwersytet Warszawski dołączył do Sojuszu 4 EU+, który otrzymał status uniwersytetu europejskiego w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską. Dodatkowo, w październiku 2019 roku UW wygrał konkurs w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To świadczy o jego wysokiej jakości badań i nauczania.

Uniwersytet Warszawski w Polsce i na świecie

Uniwersytet Warszawski odnosi również sukcesy w międzynarodowych rankingach. W 2016 roku znalazł się na 96. miejscu wśród wschodzących gwiazd nauki według Nature Index Rising Stars. W rankingu ARWU z 2017 roku uczelnia zajęła miejsce w przedziale 301-400, co było najwyższym wynikiem spośród wszystkich polskich uniwersytetów. Natomiast w rankingu QS World University Rankings z 2018 roku znalazł się w przedziale 411-420. W rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” Uniwersytet Warszawski regularnie zajmuje jedno z dwóch pierwszych miejsc w Polsce, a w 2018 roku zajął 1. miejsce.

Wśród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego jest wielu laureatów prestiżowych grantów, przyznanych w konkursach badawczych organizowanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. W 2016 roku Komisja Europejska przyznała również uczelni wyróżnienie „HR Excellence in Research”, potwierdzając przestrzeganie zasad Europejskiej Karty Naukowca.

Uniwersytet Warszawski odegrał również ważną rolę w historii polskiego szkolnictwa wyższego. Dał początek kilku innym współcześnie działającym uczelniom, takim jak Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Uniwersytet w Białymstoku.

Uniwersytet Warszawski w liczbach

Obecnie na Uniwersytecie Warszawskim studiuje ponad 45 tysięcy studentów, a pracuje ponad 7 tysięcy pracowników. Uczelnia oferuje ponad 100 kierunków studiów z różnych dziedzin, takich jak nauki humanistyczne, przyrodnicze, społeczne czy ekonomiczne. Dysponuje również bogatą infrastrukturą, w tym nowoczesnymi budynkami i biblioteką.

Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego:

 • Wydział Archeologii
 • Wydział „Artes Liberales”
 • Wydział Biologii
 • Wydział Chemii
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 • Wydział Filozofii
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • Wydział Geologii
 • Wydział Historii
 • Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
 • Wydział Medyczny [53]
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
 • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Wydział Neofilologii
 • Wydział Orientalistyczny
 • Wydział Pedagogiczny
 • Wydział Polonistyki
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Psychologii
 • Wydział Socjologii
 • Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Wydział Zarządzania.

Uniwersytet Warszawski odznacza się wysokim poziomem nauczania i badań, ciesząc się uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Jest ważnym ośrodkiem akademickim w Europie i przyczynia się do rozwoju polskiej nauki i edukacji.

Uniwersytet Warszawski – Gdzie to jest

Adres Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Telefon: 22 552 00 00

www.uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *